О нама

Udruženje “Srpska Kviz Asocijacija” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti svih oblika kvizinga (internet, TV, pab kvizovi i dr.), popularizacije i promocije među građanima.

Ciljevi Udruženja su: popularizacija kvizinga, promovisanje kvizova kao takmičarske aktivnosti, organizovanje redovnih i zvaničnih kviz događaja i takmičenja, povezivanje sa kviz asocijacijama drugih država, učešće na Svetskom kviz prvenstvu, Kviz Olimpijadi i drugim međunarodnim kviz takmičenjima, podsticanje kulture sticanja širokog znanja i njegovo vrednovanje.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  • organizuje zvanična prvenstva u oblasti kvizinga kako na državnom tako i na svetskom nivou;
  • sarađuje sa kviz organizacijama drugih država, Međunarodnom Kviz Asocijacijom (IQA) kao i drugim medijskim, kulturnim, naučnim zvaničnim i nezvaničnim grupama i pojedincima u zemlji i inostranstvu;
  • organizuje radionice, okupljanja i predavanja i podržava saradnju sa srodnim udruženjima po navedenim događajima;
  • pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način a sve u cilju unapređenja delatnosti Udruženja;
  • objavljuje knjige i publikacije o pitanjima koja se odnose na delatnosti organizacije kao i saradnja sa medijskim kućama u cilju promovisanja znanja, kviz kulture i samog Udruženja.

Upravni odbor

Predsednik Udruženja: Braca Kundalić
Email: b.kundalic@ska.rs
Potpredsednik Udruženja: Branimir Arsić
Email: b.arsic@ska.rs
Član upravnog odbora: Vanja Tomašev
Email: v.tomasev@ska.rs