• Народног фронта 26, Нови Сад

О нама

Удружење “Српска Квиз Асоцијација” је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области свих облика квизинга (интернет, ТВ, паб квизови и др.), популаризације и промоције међу грађанима.

Циљеви Удружења су: популаризација квизинга, промовисање квизова као такмичарске активности, организовање редовних и званичних квиз догађаја и такмичења, повезивање са квиз асоцијацијама других држава, учешће на Светском квиз првенству, Квиз Олимпијади и другим међународним квиз такмичењима, подстицање културе стицања широког знања и његово вредновање.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

  • организује званична првенства у области квизинга како на државном тако и на светском нивоу;
  • сарађује са квиз организацијама других држава, Међународном Квиз Асоцијацијом (ИQА) као и другим медијским, културним, научним званичним и незваничним групама и појединцима у земљи и иностранству;
  • организује радионице, окупљања и предавања и подржава сарадњу са сродним удружењима по наведеним догађајима;
  • прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин а све у циљу унапређења делатности Удружења;
  • објављује књиге и публикације о питањима која се односе на делатности организације као и сарадња са медијским кућама у циљу промовисања знања, квиз културе и самог Удружења.

Управни одбор

Председник Удружења: Радован Вишковић
Email: r.viskovic@ska.rs
Потпредседник Удружења: Данијел Предарски
Email: d.predarski@ska.rs
Члан Управног одбора: Славиша Миловановић
Email: s.milovanovic@ska.rs